Víceměnový účet

Jeden platební účet pro zahraniční, tuzemské a SEPA platby. Nejnižší poplatky za směnu měn. Platební služby pro soukromé klienty a firmy.

Otevřete si víceměnový účet
Group

Individuální poplatky

Konkurenceschopné kurzy za směnu měn

Převody v CZK a EUR

Účet lze otevřít v korunách a dalších 5 cizích měnách: USD, EUR, GBP, JPY, PLN

Založte účet online

Pro otevření účtu stáčí nahrát kopie dokumentu

Macbook

Vaše peníze a data jsou v bezpečí

Evropská licence

FAS Finance Company drží evropskou finanční licenci regulovanou Českou národní bankou.

Ochrana při přihlášení

Přihlaste se pomocí dvoufaktorového ověření. K nastavení ověření je možné použít PIN nebo aplikaci Google Authenticator.

Zabezpečení dat

Použití vašich údajů je v souladu se všemi platnými zákony a přísně se řídí všemi předpisy o ochraně osobních údajů.

Security

Pro soukrome klienty

 • Kopie nebo sken dvou z níže uvedených dokladů totožnosti:
  - pas,
  - řidičský průkaz - obě strany,
  - průkazu totožnosti - obě strany,
  - průkazu o povolení k pobytu
 • Potvrzení existenci bankovního účtu. Nesmí být starší než 3 měsíce
 • Ověřovací platba z vašeho účtu.

Pro firmy a podnikatelé

 • Originál nebo ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku
 • Statutární dokumenty: zakládací smlouva a firemní listina
 • Osvědčení o právním postavení a finanční pozici. Ne dříve než 6 měsíců před datem poskytnutí.
 • Dokument potvrzující funkce a pravomoci ředitele.
 • Holding certificate.
 • Dokumenty pro všechny ředitele, akcionáře a majitele společnosti, stejně jako pro ty, kteří mají přístup k účtům. Pro tyto osoby je nutné poskytnout stejné doklady jako pro fyzické osoby
 • Korespondenční adresa právnické osoby a všech akcionářů a ředitelů.
 • Ověřovací platba z vašeho účtu.

Pro zahraniční klienty

Online: Zaregistrujte účet, vyplňte dotazník, ověřte totožnost nahráním dokumentů. Potom odešlete ověřenou platbu z účtu v EU.

Navštivte naši pobočku: Navštivte nás na adrese Korunní 2206/127, Praha. Přineste s sebou všechny požadované dokumenty. Provedeme ověření na místě a aktivujeme účet.

Jak poslat dokumenty

Vytvořit účet na fasfinance.com

Odešlete sken požadovaných dokumentů poštou nebo PDF e-mailem

Odešlete ověřovací platbu z účtu. Hotovost není akceptována.

Proces ověření trvá do 2 pracovních dnů od obdržení dokumentů

Požadavky na dokumenty

 • Platné 6 měsicu dopředu
 • Psané latinským písmem
 • Zahrnují vaši fotografii, datum narození, sériové číslo, datum vydání a vypršení
 • Fotografie musí být barevné a v dobré kvalitě
 • Dokumenty v jiném než ruském, anglickém nebo českém jazyce musí mít ověřený překlad
 • Povolení k pobytu musí být vydáno na jméno žadatele
 • Bankovní výpis musí být ověřen bankovním razítkem jako skutečná kopie.
 • Nepřijímáji se fotografie z Internet bankingu.

Additional information

Pokud je ve společnosti více než jeden ředitel:

Potvrzení práva podepisovat dokumenty jménem společnosti jedním z ředitelů

Jsou-li akcionáři právnickými osobami, je nutné předložit:

Originál nebo ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku a potvrzení o právním postavení a finanční pozici každého akcionáře ze dne ne dříve než 6 měsíců před datem poskytnutí.

Plný soubor dokumentů pro všechny ředitele a akcionáře - právnické osoby. Jako pro otevření účtu fyzickým osobám.

Bankovní výpis potvrzující existenci účtu, ze kterého bude společnost převádět prostředky na nákup kryptoměny, ne starší než 3 měsíce od data poskytnutí.

Je-li klient (fyzická nebo právnická osoba) zastoupen na základě plné moci:

zmocněnec musí předložit nebo doručit plnou moc, na jejímž základě jedná. Akceptuje se pouze originál plné moci nebo její ověřená kopie, nikoliv běžný sken nebo běžná kopie.

Otevřete si bezplatný účet ještě dnes

Otevřete si víceměnový účet

Kontakty

2020 • FAS finance company, s.r.o.